ورکشاپ مهاربند های واگرا با ارائه دکتر مهدی علیرضائی در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار شد.

این ورکشاپ را گروه آموزشی پولاد سازه برگزار کرد. گروه آموزشی پولاد سازه در نظر دارد برای ارتقا سطح علمی مهندسین و دانشجویان عزیز کشور ایران، ورکشاپ های آموزشی (کارگاه های آموزشی) را برگزار کند.

این ورکشاپ ها با نرم افزار قدرتمند و معروف adobeconnect برگزار می شود. شما می توانید خیلی راحت در منزل یا محل کار به صورت آنلاین در کلاس ها یا ورکشاپ های گروه آموزشی پولاد سازه شرکت کنید.

این ورکشاپ از سری ورکشاپ های رایگان گروه آموزشی پولاد سازه می باشد. فایل pdf ارائه این ورکشاپ هم در قسمت دانلود در کنار فیلم ارسال شده است.

 

 

مدارک تحصیلی مدرس :

 دکتری مهندسی عمران – گرایش سـازه، در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 کارشناسی ارشد مهندسی عمـران –گرایش زلـــزلــه – از دانشگاه تربیت مدرس تهران (۱۳۸۸)

 کارشناسی مهندسی عمـران -ساختمان از دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۸۵)

گواهینامه‌های علمی و پژوهشی :

 • رتبه اول مسابقات علمی کشوری در رشته عمران- سال ۸۳
 • رتبه سوم مسابقات علمی کشوری در رشته امتحانی استاتیک و مقاومت مصالح –سال ۸۲

تعدادی از مقالات:

üS.Fallahi and M. Alirezaei; “Response Evaluation of Stairways in RC Frames Under Earthquake Ground Motions” International Journal of Engineering Sciences & Research Technology; Vol. 3 Issue 4, April, 2014

üA.Shafei, M. Alirezaei; “Evaluation of the Fundamental Period of Vibration of Irregular Steel Structures” International Journal of Engineering Sciences & Research Technology; Vol. 3 Issue 4, April, 2014

 •      ایرج محمدی؛ مهدی علیرضایی، ۱۳۹۲، «ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی مهاربندی شده زانویی و هم محور در حوزه نزدیک و دور از گسل» دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان

üI.Mohammadi and M.Alirezaei; “Seismic behavior knee bracing systems in near-fault earthquake ground motions”, American Journal of Sustainable Cities and Society, Issue 3, Vol. 1 January 2014

 •      مهران امینی؛ مهدی علیرضایی، ۱۳۹۲، « ارزیابی رفتار غیرخطی قاب‌های مهاربندی زیپی منظم و نامنظم در مقایسه با قاب­های مهاربندی هشتی» کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

üM.Amini and M. Alirezaei; “Response Evaluation of Braced Frames with Suspended Zipper Struts and Chevron Braced Frames in Near-Fault Earthquake Ground Motions”, American Journal of Sustainable Cities and Society, Issue 2, Vol. 1 Jan- Dec 2013.

üSed-Y. Jamalvandi, M.Alirezaei, K.Pilevarian; “Nonlinear Behavior and Dissipated Energy of Knee Braced Frames Based on Cyclic Analysis” International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development, Issue 3, Vol.5 (September 2013).

تالیف و ترجمه:

 •     تالیف کتاب تحلیل و طراحی سازه های فولادی توسط انتشارات دانش اترک 
 •     تالیف و ترجمه کتاب طراحی لرزه ای سازه های فولادی با تاکید بر روش حالات حدی با استفاده از نرم افزار ETABS   توسط انتشارات کتاب اترک
 •     تالیف و ترجمه کتاب تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها با استفاده از نرم افزار SeismoStruct توسط انتشارات کتاب اترک
 •      ترجمه و تدوین کتاب «تحلیل سازه‌ها» (جلد اول تحلیل تنش و نیرو در سازهها)(T.H.G. Megson) توسط انتشارات آزاده
 •      ترجمه و تدوین کتاب «رهیافت حل مسئله در تحلیل سازه‌ها» (R.C. Hibbeler) توسط انتشارات آزاده
 •      تالیف کتاب «اصول مهندسی زلزله» انتشارات اترک
 •      تالیف کتاب «شرحی بر مبحث دهم»)انتشارات اترک
 •      ترجمه و تدوین کتاب «تحلیل سازه‌ها» (جلد دوم تحلیل پیشرفته سازه‌ها) (T.H.G. Megson) در دست ترجمه
 •      ترجمه و تدوین کتاب «شبیه سازی ارتعاشات و دینامیک سازه‌ها با استفاده از نرم‌افزارهایMATLABوANSYS»
 •      تدوین کتاب «استاتیک و مقاومت مصالح»‌(درس و تست)‌توسط انتشاراتعصرفارابی،تهران‌(شماره کتابشناسی ملی:‌۱۱۳۶۸۹۸)
 •      ترجمه و تدوین کتاب «رهیافت حل مسئله در استاتیک» (انتشارات اترکشماره کتابشناسی ملی ۳۰۵۲۳۲۸)
 •      تدوین کتاب«جدول پروفیل‌های ایرانی و مشخصات هندسی مقاطع» انتشارات اترک
 •      تدوین کتاب «تفسیر استاندارد ۲۸۰۰ ایران» انتشارات اترک
 •      ترجمه کتاب «طراحی لرزه‌ای برای معماران» (در دست ترجمه)
 •      تالیف کتاب «طراحی مدل‌سازی و طراحی سا‌ختمان‌های بتنی بلند با استفاده از نرم‌افزار ETABS»توسط انتشارات اندیشه نو، تهرانشابک: ۷-۶۸-۶۱۴۹-۹۶۴-۹۷۸
 •      تالیف کتاب «رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های با مصالح بنایی» توسط انتشارات اندیشه نو، تهران- شابک: ۴-۶۹-۶۱۴۹-۹۶۴-۹۷۸
 •      تالیف کتاب «سیستم‌های لرزه‌بر ساختمان‌های بلند» انتشارات اندیشه نو، تهران- شابک:۰-۷۰-۶۱۴۹-۹۶۴-۹۷۸
 •      ترجمه کتاب «ایستایی- نظریه و کاربرد در مهندسی» (ویژه دانشجویان معماری)انتشارات اندیشه نو، شابک:۲-۷۶-۶۱۴۹-۹۶۴-۹۷۸

 زمینه‌های تحقیقاتی:

 دینامیک سازه‌ها و مهندسی زلزله –طراحی لرزه‌ای سازه‌های بتنی و فولادی – تحلیل‌های غیرارتجاعی

قسمتی از فیلم ورکشاپ

 

۱ دیدگاه

پاسخ دهید