رضا براتی

آدرس پستی :
تلفن :
تلگرام

@barati_reza

ایمیل :
سایت :

رضا براتی

رضا براتی کارشناش ارشد زلزله از دانشگاه فردوسی مشهد. محاسب ساختمان. مدرس محاسبات ساختمان با نرم افزارهای ETABS و SAFE. تفسیر آیین نامه های داخلی و خارجی.

  • طراحی سازه با نرم افزارهای ETABS و SAFE
  • مدرس نرم افزارهای ETABS و SAFE
  • تفسیر آیین نامه های فولادی داخلی و خارجی

رضا براتی هستم مهندس عمران. محاسب ساختمان. مدرس محاسبات سازه.