آدرس پستی :
تلفن :
تلگرام

@siamak_hoseinzadeh

ایمیل :

siamakhoseinzadeh@yahoo.com

سایت :

www.pooladsaze.ir

درباره سیامک حسین زاده

سیامک حسین زاده هستم. مهندس عمران، ناظر و مجری سازمان نظام مهندسی. مدرس نرم افزارهای ETABS و SAFE. مدرس اصول و مفاهیم محاسبات ساختمان.

  • مدرس نرم افزارهای ETABS و SAFE
  • مدرس اصول و مفاهیم محاسبات ساختمان

سیامک حسین زاده هستم مهندس عمران متولد ۱۳۶۶ ساکن شهر مشهد.